Министерката за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина, Сташа Кошарац во Брисел го потпиша Договорот за пристапување на Босна и Херцеговина во Програмата за единствен пазар на ЕУ, која го опфаќа периодот од 2021 до 2027 година.

Договорот е потпишан во Генералниот директорат на Европската комисија за внатрешен пазар, индустрија, претприемништво и мали и средни претпријатија. Програмата за единствен пазар се состои од шест столба, а нејзините главни цели се зголемување на ефикасноста на единствениот пазар, поддршка на конкурентноста на малите и средни претпријатија, подобрување на здравјето на луѓето, животните и растенијата и овозможување на висококвалитетни европски стандарди.

Кошарац посочи дека пристапувањето кон Програмата за единствен пазар е резултат на усогласување и договори меѓу надлежните институции на сите нивоа на власт во БиХ.

„По консултациите на надлежните институции на сите нивоа во БиХ, беше потврден заедничкиот интерес и профитабилноста за приклучување кон столбот на БиХ во однос на конкурентноста и одржливоста на малите и средни претпријатија“, додаде Кошарац. Тој наведе дека овој столб претставува продолжување на програмата КОСМЕ во која учествуваше БиХ, која беше во сила од 2014 до 2020 година и беше наменета за поддршка на конкурентноста на малите и средни претпријатија.

На средбата беше посочено дека 110 компании во Република Српска преку финансиски посредници искористиле 22 милиони КМ од споменатата програма. Исто така, беше забележано дека преку финансиски посредници повеќе од 35 милиони километри од програмата КОСМЕ се доделени на малите и средни претпријатија во Федерацијата БиХ, соопшти Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ. Како носител на активностите за учество на БиХ во програмата КОСМЕ.