Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 9,3%, поради повисоките депозити на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства, извести Народна банка.

На годишна основа, вкупните кредити бележат раст од 6,5%, којшто произлегува од зголеменото кредитирање на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на линкот.