Секторите на недвижнини и градежништво се користат за перење нелегални пари од трговија со дрога и трговија со мигранти на Западен Балкан, што доведува до пораст на цените на недвижностите, се вели во извештајот на Глобалната иницијатива против транснационален организиран криминал.

Перењето пари преку градежништво и недвижнини е „популарно затоа што сè уште е релативно лесно и може да апсорбира големи количини на капитал“, според извештајот „Место на цените: Анализа на човечкиот и тековите на пари на Западен Балкан“, пренесува bne intellinews .

„Имотот може да биде место за складирање на значителен износ на капитал, потенцијално зголемување на вредноста и подобрување на квалитетот на животот на криминалците“, се вели во извештајот. Претходните истражувања покажуваат дека инвестициите во градежништво и недвижнини „имаат долга историја на апсорбирање на нелегални приходи на Западен Балкан, имајќи предвид дека секторот е економски значаен и слабо регулиран“.

– Се знае дека станбениот имот е во ризик повеќе од комерцијалниот имот поради неговиот потенцијал за поспора продажба, се наведува. – Всушност, многу пазари на недвижнини во регионот се искривени од перењето пари, бидејќи криминалците вештачки ги зголемуваат цените. Иако цените на недвижностите паднаа низ целиот регион во 2020 година поради [коронавирусот] COVID-19… многу места сè уште имаа профит од 2017 година.

Извор и транзитна рута за наркотици
Исто така, постои значителна трговија со дрога во регионот, што е и извор и транзитна рута за наркотици. Албанија одамна е важно место за производство на канабис, и покрај напорите на владата да го елиминира, а зголемените количини на дрога сега се произведуваат во Босна, Северна Македонија и Србија. Пред сè, Западен Балкан е главен транзитен регион за канабис, хероин, кокаин и синтетички дроги. Вторите се произведуваат главно во Србија.

„И покрај значителните оперативни трошоци, организираниот криминал и нелегалната трговија со легална и нелегална стока несомнено генерираат милијарди евра илегални глобални финансиски текови секоја година што одат во странство, се перат во локалните економии или се инвестира во други криминални активности“, се вели во извештајот

Според Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ), перењето пари сочинува околу 2,7% од глобалниот БДП, или 1,6 трилиони долари. Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) наведува дека вкупните незаконски пари изнесуваат помеѓу 2% и 5% од глобалниот БДП. Со примена на овие проценти на Западен Балкан, секоја година ќе се перат меѓу 1,8 и 4,6 милијарди евра.