Во Хрватска сè уште има значителен процент од населението кое не работи, не бара работа и не студира. Според податоците за првите три месеци од оваа година, Хрватска е една од четирите земји на ЕУ со најголем удел од населението на возраст меѓу 15 и 64 години кои не работат, не бараат работа и не се во образование и во која повеќе од една петтина од вкупното работоспособно население едноставно не учествува на пазарот на трудот и во образованието, анализира Индекс.хр.

Во Хрватска 21,8 отсто од луѓето на возраст меѓу 15 и 64 години ниту работат ниту бараат работа, ниту се во образование. Повисоки се Романија (25,8 отсто), Италија (25,6 отсто) и Грција (22,8 отсто). Просекот на ЕУ е 18,2 отсто, а најмал удел на луѓе кои не учествуваат на пазарот на труд или студираат имаат Шведска (8,3 отсто), Естонија (12,3 отсто), Чешка (13,6 отсто) и Унгарија (13,7 отсто). Разликите меѓу членките на ЕУ се доста изразени. Така, разликата во процентот на „неработници“ (оние кои не работат, не бараат работа и не се на училиште) меѓу Шведска (најниска) и Романија (највисока) е дури 17,5 проценти. поени. Или, со примерот на Хрватска, разликата меѓу неа и Шведска е 13,5 процентни поени. Ако сè се стави во контекст на апсолутниот број на жители во Хрватска на возраст од 15 до 64 години, од 2,46 милиони луѓе во Хрватска, околу 536 илјади не работат, не бараат работа и не се во образование. Доколку процентот на „неработници“ би бил ист како во Шведска, би се вработиле дополнителни 330.000 луѓе кои бараат работа или студираат во Хрватска. Ова е веројатно премногу оптимистичко, па пореално е да се спореди Хрватска со соседна Словенија или со просекот на ЕУ.

Процентот на „неработници“ во Словенија е 18,8 отсто, а во ЕУ 18,2 отсто. Главната причина зошто Хрватска, Романија, Италија и Грција имаат толку голем процент на оние кои не работат, не бараат работа и не одат на училиште е всушност иста – предвременото пензионирање.