Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 71,9 отсто во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 97,1 проценти од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.