Годишен раст од 4,3% на вкупните депозити и од 10,1% на вкупната кредитна поддршка во октомври 2022 година. На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 4,3%во поголем дел како резултат на растот на депозитите на домаќинствата.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 10,1%, како резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, со поизразен придонес на корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_oktomvri_mk.pdf