• Српските производители на млеко тврдат дека во 2023 година биле исплатени субвенции за 80.000 крави повеќе отколку што има во државата.
  • Според официјалните податоци, во Србија има околу 150.000 крави а биле исплатени субвенции за 228.000 грла. Тоа значи дека некому му се исплатени вишок субвенции од 3,2 милијарди динари.
  • Производителите бараат да се реши овој проблем и предлагаат чипирање што би се финансирало од „прочистениот список“ за субвенционирање.