Winner Life има потреба за надополнување на работните места и затоа објавува оглас за работната позиција:

 

Специјалист за контрола и известување

Потребни квлификации:
 • Економски факултет
 • Минимум 5 години работно искуство во сектор за финансии
 • Напредно познавање на Excel
 • Добро познавање на англиски јазик
 • Познавање на законска регулатива од областа на финансии
 • Способност за справување со повеќе приоритетни активности
 • Внимание на детали и структуиран начин на размислување
 • Самоиницијативност и способност за работење без постојан надзор
 • Способност за користење на дата база
Работни задачи:
 • Подготвување на редовни и ад-хок извештаи за контрола и анализа за потребите на менаџментот и акционерите
 • Подготвување на извештаи пропишани со законска регулатива
 • Активно учество во изработка на бизнис планови и следење на нивната реализација
 • Следење на финансиските перформанси на компанијата и анализа на работењето на компанијата
 • Контрола на усогласеноста финансиската евиденција на компанијата со меѓународните стандарди за финансиско известување
 • Контрола на почитување на лимитите пропишани во локалната законска регулатива поврзани со инвестирањето на средствата кои ги врши компанијата
 • Контрола на усогласеност со законска регулатива

 

Рок за апликација до 13.04.2018 година