Во 2021 година, секој жител на ЕУ произвел во просек по 35,9 кг отпад од пластична амбалажа. Од пакети за онлајн шопинг до шолји за кафе за носење – пакувањето е речиси насекаде околу нас. Овој феномен беше дополнително нагласен од епидемијата на корона, што го потврдија најновите податоци на Евростат објавени минатата недела.

Во 2021 година во ЕУ се произведени 188,7 кг отпад од пакување по жител, односно 10,8 кг повеќе од 2020 година, што е најголем пораст во последните 10 години и речиси 32 кг повеќе од 2011 година. Вкупно, во ЕУ се произведени 84 милиони тони отпад од пакување, од кои најголем дел, 40,3 отсто, се хартија и картон. Пластиката е застапена со 19 отсто, стаклото со 18,5 отсто, потоа дрвото и металот со 17,1 и 4,9 отсто. Во 2021 година, секој жител на ЕУ произвел во просек по 35,9 кг отпад од пластична амбалажа. Од нив, 14,2 килограми се рециклирани. Во споредба со 2020 година, и производството и рециклирањето на отпад од пластична амбалажа се зголемени: производство за 1,4 кг по жител (+4%) и рециклирање за 1,2 кг по жител (+9,5%). Помеѓу 2011 и 2021 година, количината на произведен пластичен отпад од пакување по жител се зголеми за 26,7 отсто (+7,6 кг/по жител), додека рециклираната количина на пластична амбалажа се зголеми за 38,1% (+3, 9 кг/по жител).

Следејќи ги построгите правила од 2020 година, со кои се бара од земјите-членки да пријават рециклирање, стапката на рециклирање падна од 41,1 отсто во 2019 година на 37,6 отсто во 2020 година. Во 2021 година, стапката на рециклирање повторно се зголеми и изнесуваше 39,7 проценти. Во 2021 година, Словенија (50,0%), Белгија (49,2%) и Холандија (48,9%) рециклираа половина или речиси половина од нивната произведена пластична амбалажа, пишува Пословни.хр.