Изминатата 2017 година за “Пекабеско” АД Скопјe не беше многу успешна. Имено тие во текот на  минатата година остварија добивка од 72 милиони денари, што е намалување во однос на пртетходната година кога добивката на компанијата изнесувала 116 милиони денари, покажува консолидираниот биланс на успех на компанијата соопштија преку Македонската берза