Oд 880 милиони, на над 1 милијарда евра. Трошоците за пензии во Македонија во наредните две години драстично ќе пораснат. Стратешкиот план што го објави Фондот за пензиско и инвалидско осигурување покажува дека во 2021 расходите по основ на пензии ќе чинат 1 милијарда и 17 милиони евра. Само за споредба, годинава за оваа намена ќе се потрошат околу 880 милиони евра.

Расходи за пензии:

 

2018 година                      879 076 910 евра

2019 година                      919 631 056 евра

2020 година                      968 659 349 евра

2021 година                   1 016 853 008 евра

 

Според анализите, ќе расте бројот на пензионери, но ќе расте и дупката во Фондот за ПИОМ која години наназад се покрива од државниот буџет. Годинава таа изнесува околу 43% и ќе проголта околу 470 милиони евра. Бројот на пензионери ќе се зголеми на 335 илјади

 

Број на пензионери

2018 година       320.300 корисници

2021 година       335.835 корисници

 

Во стратешкиот план, Фондот предвидува и зголемување на вработените, од 620, на 626 работници. Токму работниците, се најслабата карика поради недоволната обученост и послабите квалификации на добар дел од вработените за што во наредниот период ќе бидат потребни повеќе средства за обуки и усовршување. Ваквите податоци според упатените се загрижувачки со оглед на континуираните предупредувања на експертската јавност дека Фондот за ПИОМ функционира на стаклени нозе. Реформите се неизбежни, но какви тие ќе бидат засега власта не открива. Единствено што се знае барем досега е дека не се размислува на поместување на старосната граница за пензионирање. Светска банка и ММФ веќе со години предупредуваат дека македонскиот пензиски фонд е неодржлив на долг рок.