За околу 5.500 семејства се зголемила бројката на корисници на социјална помош од почетокот на пандемијата до крајот на минатата година.

Пред почетокот на пандемијата, 27 илјади домаќинства беа во заведени во системот на приматели на гарантирана минимална помош, а врз основа на податоците од декемвриската исплата, бројката изнесува 32.500 семејства.

Ова, според Министерството за труд и социјална политика се должи не само на влошување на состојбите, туку и на олеснување на критериумите за влез на семејствата во оваа ранлива категорја граѓани.