Загрепската берза го зголеми уделот во Македонската берза на 7,06 отсто.

Хрватската берза на 19 октомври се стекна со дополнителни 49 обични акции на Скопската берза, кои претставуваат 1,76% од нејзината основна главнина.

Бидејќи загрепската берза во претходна трансакција стекна 148 обични акции или 5,30 отсто, акцијата на Македонската берза сега се зголеми на 7,06 отсто.

Во март годинава, Македонската берза и Загребската берза потпишаа договор за соработка чија цел е подобрување на стручноста и професионалниот развој на учесниците на македонскиот пазар на капитал преку семинари на Загрепската берзанска академија.