Од денеска, 8 мај, започнува едномесечниот караван на НЛБ Банка за финансиско советување за небанкарски продукти, кој Банката, трета година по ред, го организира во соработка со своите партнери.

Караванот има за цел да им овозможи на клиентите подобра информираност, советување и едукација за осигурителните продукти во делот на животно и неживотно осигурување, производи за инвестициско осигурување на живот и удели од инвестициски фондови, како и да ја зголеми свесноста кај клиентите за значењето на капиталното финансирано пензиско осигурување и придобивките од доброволниот пензиски фонд.

Во текот на караванот, пред повеќе експозитури на НЛБ Банка низ земјава ќе бидат поставени штандови каде клиентите ќе можат да добијат стручен финансиски консалтинг, но и да ги искористат промотивните поволности на осигурителните партнери на Банката.

Локациите и времето на одржување на промотивните активности за време на караванот за финансиско советување може да ги најдете на социјалните мрежи на НЛБ Банка и друштвата за осигурување. Распоредот на караванот е достапен он-лајн и истиот можете да го погледнете ТУКА.

НЛБ Банка е водечка банкарска институција која следејќи ја својата стратегија за сеопфатни финансиски услуги, постојано го унапредува портфолиото на производи и услуги, овозможувајќи им на клиентите понуда на банкарски и небанкарски производи на едно место. Банката овозможува и советување, консултација и едукација на клиентите при носење на нивните финансиски одлуки, оптимално управување со средствата за задоволување на нивните моментални финансиски потреби и идеална финансиска стабилност со цел поквалитетен и подобар живот за нив, соопштуваат од банката.