Хрватска мора да се фокусира на подобрување на продуктивноста на економијата, што може да се постигне со подобро управување со државните претпријатија и инвестиции во „зелено и дигитално“, рече Марк Дејвис, директор на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) за Централна Европа. Дејвис ја истакна важноста на развојот на пазарот на капитал, фактор важен за членството на Хрватска во ОЕЦД.

Таа мора да стане поликвидна, а тоа може да се постигне со котација на државни претпријатија на берзата преку иницијални јавни понуди, рече Дејвис. Пуштањето во употреба недвижен имот може да придонесе за поголема продуктивност, наведувајќи го примерот на Загреб, каде во центарот на градот има запуштени индустриски комплекси и каде може да се градат комерцијални, станбени и јавни објекти.

Инаку, во април 2021 година, ЕБОР ја поддржа иницијативата за урбана ревитализација на зоната Гредељ, нагласувајќи дека овој проект може да привлече инвестиции од 1,6 милијарди евра во следните 15 години, како и десет до 15 илјади вработувања во нови деловни единици на локацијата, информира Пословни дневник.