Јавните комунални претпријатија на истокот тонат во долгови, сметките за електрична енергија се четирикратно зголемени. Долговите се плаќаат на рати, но тоа не го решава проблемот. Поскапи енергенси и репроматеријали, а цената на комуналните услуги е непроменета, велат од комуналните претпријатија од каде бараат заштитни мерки од Владата.

Повеќе од една четвртина од буџетот на јавното претпријатие „Солидарност“ од Виница оди за електрична енергија. Платите доцнат, претпријатието е презадолжено.

Еден од начините да се намалат сметките за електрична енергија е јавните претпријатија да постават соларни панели и да произведуваат енергија за сопствените потреби.

Од Здружението на јавни комунални претпријатија бараат од Владата повластена цена на електричната енергија и поволни кредити за изградба на фотонапонски електрични централи, но до сега нема одговор на нивните барања.

Славица Величковска