Земјите од БРИКС се сметаат за петте најголеми економии во развој во светот, а проектираниот развој на дел од членките на оваа групација далеку ги надминува оние на земјите кои и припаѓаат на групацијата Г7, кои традиционално се сметаат за најразвиени економии.

Првично, терминот БРИК го користеа економистите кога зборуваа за економиите во развој на Бразил, Русија, Индија и Кина, а групата се прошири за да ја вклучи Јужна Африка од 2010 година.

Кина има најголемиот БДП меѓу БРИКС државите, од 16,86 трилиони американски долари во 2021 година, додека другите се под три трилиони. Заеднички, блокот БРИКС има БДП над 25,85 трилиони американски долари во 2022 година, што е малку повеќе од Соединетите Американски држави.