Земјоделците во Чешката Република стануваат се поконкурентни благодарение на технолошките прецизни земјоделски практики, вклучувајќи роботи за молзење на крави. Веќе има околу 250 роботи за молзење, како и средства за чистење на подни површини за копита кои се автоматизирани и кои ја впиваат кашестата маса и ја отстрануваат нечистотијата, како и се поголем број трактори кои се поврзани на интернет. Роботите, исто така, нудат помалку штетни хемикалии. Дигитализацијата на земјоделскиот сектор на ЕУ стана приоритет за креаторите на политиките на ЕУ во обид да се намалат штетните влијанија на хербицидите и потрошувачката на вода врз животната средина.