ФАКТ 1

Ефективноста на рекламирањето на флаери носи нова клиентела од 2% – 10% на вкупниот број дистрибуирани флаери.

ФАКТ 2

Над 70% од луѓето читаат пропаганден материјал од поштенски сандачиња.

ФАКТ 3

Конверзијата од само 1% на 100.000 дистрибуирани флаери е дури 1.000 нови клиенти / потрошувачи.

Нашата агенција има професионален пристап до адресни броеви, број на домови и броеви на поштенски сандачиња. Преку секојдневната анализа на нашиот бизнис, ги имаме точните бројки на достапни поштенски сандачиња за сите региони и општини каде делиме флаери.

Вршиме детална дистрибуција на флаери, како во градовите, така и во приградските населби, сето тоа за многу краток временски период, проследено со детални извештаи и теренски контроли.

За разлика од другите форми на рекламирање, не треба да имате голем буџет за да споделувате флаери.

Во вистинско време и на вистинско место, делењето флаери е веројатно најдобриот начин за привлекување потенцијални клиенти.

Со флаер рекламирањето, нема да треба да седите долго и да чекате трпеливо за да добиете одговор. Одговорот е речиси моментален.

Наоѓањето и достигнувањето на целната публика е полесно од кој било друг медиум. Се што треба да направите е да ја поставите дистрибуцијата на флаери на место близу до целната публика.

Има многу малку ограничувања, доколку ги има, кога станува збор за флаер рекламирање. Ја имате целата креативна слобода да пробате што сакате.

ОЛД ШКОЛАТА Е КУЛ

Една од главните причини зошто рекламирањето на флаер се уште привлекува клиенти е тоа што ги потсетува на старите добри времиња. За разлика од електронските пораки, луѓето не брзаат да ги избришат, што автоматски ги зголемува шансите за читање на вашиот флаер.

Доколку сакате да се делат флаери за Вашиот локален бизнис поднесете барање на следниов линк: https://flaerservis.mk/flaer/inc/inc.contact.php

Во продолжение слики од неодамнешните дистрибуции на флаери по поштенски сандачиња, на автомобили и на рака за клиенти од Скопје на повеќе локации и низ повеќе трговски центри: