Доколку имате Ваш бизнис и сакате да ја зголемете Вашата видливост на пазарот а исто така и Вашите продажби, еден од најефективните начини за тоа е да се доближете директно до клиентите е преку рекламен материјал даден на рака или во поштенско сандаче. 

За време на празниците и летната сезона, Охрид обично го посетуваат илјадници туриски како од Македонија, така и од странство.

Доверете го делењето на Вашиот рекламен материјал ( флаери ) на професионалци кои за Вас ќе делат флаери во време на високата сезона во Охрид и Вашите продукти или услуги ќе им бидат врачени на илјадници потенцијални купувачи.

За повеќе информации обратете се на 071-355-844

 

 

( комерцијален оглас )