Согласно последните промени направени од ХалкБанка во врска со нивниот пензионерски кредит, возраста на кредитокорисникот е подигната од 70 на 75 години што преставува значајно олеснување за многу корисници на пензионерски кредити. Ова значи дека и лице со 68 години во моментот може да аплицира за кредит на максимум рок од 72 месеци.

Исто така, каматната стапка на овој кредит е благо зголемена на 7.7 % на годишно ниво.

За повеќе информации околу овој кредит можете да се информирате тука : ХалкБанк- пензионерски кредит

За повеќе информации за пензионерски кредити во Македонија, како и нивно рангирање и можност за опција да одберете поповолен кредит можете да информирате тука : БанкоМетар.мк – Пензионерски кредити