„Еднаква плата за иста работа или работа со еднаква вредност е еден од основните принципи на ЕУ. Тоа беше наведено во Римскиот договор во 1957 година. Сепак, напредокот во затворањето на родовиот јаз во платите стагнира оваа година и е бавен со години“, се вели во соопштението на Комисијата.

За да помогне во справувањето со проблемот, Комисијата ја издаде Директивата за транспарентност на плаќањата, која стапи на сила на почетокот на јуни.

Директивата, закон на ЕУ, ја поставува рамката за примена на идејата за „работа со еднаква вредност“ и споредбените критериуми кои вклучуваат вештини, труд, одговорност и работни услови.

Целта на директивата е да им помогне на работниците да ја препознаат и да се спротивстават на дискриминацијата на платите. Но, сега треба да се транспонира во националните закони, за што 27-те земји на ЕУ имаат три години.