Германскиот министер за финансии, Олаф Шолц (СПД) поттикна дебата дали е можно федералната влада да ги заштити малите штедачи од казнената камата на депозитите, т.н. лежарина?

„Заштедите треба да бидат наградени, а не казнети“, рече премиерот и додаде дека не е добра идеја банките да наплатат камата за проверка на сметки или за сметки на пазарот на пари, рече Шолц. „Најдобро би било самите банки да го отфрлат тоа“.

Досега, казните за депозитите на малите приватни штедачи, за разлика од компаниите или инвеститорите, се сметаа за табу во секој случај. Финансиските институции ги зголемија таксите за тековната сметка многу пати во последните години, но во голема мерка ја игнорираа затезната камата на депозитите.

Постојат многу индикации дека казните за штедните влогови на малите штедачи се недопуштени за повеќето тековни сметки и специјални сметки во поширокиот платен промет. На пример, пред повеќе од една година, Окружниот суд во Тибинген донесе пресуда дека не е дозволен депозит или затезна камата на жиро сметка со надомест за одржување.

Загриженоста на Школц не наиде на голем ентузијазам во потрошувачките организации. „Забраната за казнување со каматните стапки за малите штедачи е добро осмислена, но тоа е срамно решение“, рече Клаус Мулер, извршен директор на Унијата на организации за потрошувачи (ВЗБВ), за Ханделсблат.

Негативните каматни стапки за постојните договори се веќе нелегални според гледиштето на здружението. „Банките и штедилниците, од друга страна, можат да собираат надоместоци за проверка на сметки, како што правеле многу пати претходно“.

Во секој случај, индустријата не размислува многу за забрана на негативните каматните стапки.
Германската банкарска индустрија објасни дека банките и штедилниците ги пресметуваат цените и таксите на сопствен ризик врз основа на пазарното опкружување.