Добро е познато дека Германците се големи штедачи. Според последните податоци на ОЕЦД, просечното германско домаќинство минатата година заштедило дури 11,1 отсто од вкупниот годишен приход, а строгата дисциплина на штедливите Германци не ја нарушила ниту инфлацијата.

Кога стапката на заштеда од 11,1 отсто ќе се спореди со онаа на другите високо развиени земји, може да се види колку Германците се внимателни кон своите лични финансии.

Стапката на штедење во Италија била само 2,1 отсто, во САД се штеди 3,7 отсто од годишниот приход, во Јапонија 5,4 отсто, а во Австрија 8,8 отсто. Малку земји имаат повисоки стапки на штедење од Германија. Тука спаѓа и Холандија со 12,7 отсто од годишниот приход, а прва на листата е Швајцарија со стапка на заштеда од 18,4 отсто.

Во првиот дел од оваа година стапката на штедење во Германија порасна на 11,3 отсто, објави Сојузниот завод за статистика.

Тоа значи дека домаќинствата заштедувале во просек по 11,30 евра на секои 100 евра расположлив доход, што одговара на просечна заштеда од 260 евра по жител месечно или 3120 евра годишно. Сепак, постојат големи разлики меѓу домаќинствата – во зависност од нивото на приход, животната состојба и индивидуалната тенденција за штедење.

„Иако некои домаќинства можат да заштедат многу пари, други немаат ништо на крајот на месецот, што веројатно ќе биде влошено за многу домаќинства со континуираниот висок раст на цените на дневните потреби“, објаснуваат статистичарите.

Постојаниот висок инфлациски притисок досега не ја намали просечната стапка на штедење. Во моментов е на слично ниво како во 2018 или 2019 година. Во првиот дел од 2021 година, стапката на штедење во оваа земја достигна историски високо ниво: германските потрошувачи тогаш заштедија 18,2 отсто од својот приход – повеќе од кога било досега.

Ова беше предизвикано од избувнувањето на пандемијата на коронавирус на почетокот на 2020 година. Со оглед на бројните ограничувања поврзани со пандемијата, домаќинствата трошеа значително помалку од вообичаеното, а нивното укинување во втората половина на 2021 година доведе до значително зголемување на трошоците.