Во ова видео на забавен начин е објаснато основното правило на законот за понуда и побарувачка.