Комерцијална банка АД Скопје ја известува јавноста преку соопштение на Македонска берза за измени во органите на управување.

Согласно член 33 од Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје објавува дека на 07.05.2018 година Звоне Таљат поднесе оставка од член на Надзорниот одбор на Банката.