Здружението на стечајни управници во Босна и Херцеговина отиде во стечај. Ова здружение се најде на списокот на даночни должници во Федерацијата Босна и Херцеговина, на која се наоѓаат речиси 5.000 организации. Сметката на Здружението на почетокот на месецов се најде на листата на блокирани сметки на Централната банка на Босна и Херцеговина. Претседателот на Комитетот за економска и финансиска политика на Претставничкиот дом на Парламентот на ФБиХ, Адмир Чавалиќ за Kликс.ба. изјави дека Здружението на стечајни управници во БиХ е само еден од бројните должници кои се во процес на ликвидација или стечај, а отплатата на тој долг веројатно не може да се смета на иднината.

„Можеме да забележиме дека позицијата на даночните обврзници со голем долг не се менува во најголем дел, што доведува до заклучок дека е неопходно Владата на ФБиХ и Даночната управа на ФБиХ да најдат соодветен модел за отплата на долгот, со акцент за одржување на континуираниот бизнис на овие субјекти“, рече тој. Тој рече дека значителен број големи долгови доаѓаат од јавниот сектор – десетте најголеми должници, а клучното прашање е како настанал таков долг.