Италија со дополнителни 14,3 милијарди евра им помага на граѓаните и компаниите во борбата против инфлацијата

2022-08-05 09:00

Италија со дополнителни 14,3 милијарди евра им помага на граѓаните и компаниите во борбата против инфлацијата

Русија отвора бесцарински продавници за дипломатите

2022-08-05 08:00

Русија отвора бесцарински продавници за дипломатите

Се проширува локацијата за фотоволтаични централи кај кочанското село Тркање

2022-08-04 20:01

Се проширува локацијата за фотоволтаични централи кај кочанското село Тркање

Хрватски консултант ќе добие 22,6 милиони евра за македонските автопати

2022-08-04 19:00

Хрватски консултант ќе добие 22,6 милиони евра за македонските автопати

58 милиони евра за камати и провизии, а крајот на изградбата на патиштата и пругите не е ниту на повидок

2022-08-04 18:00

58 милиони евра за камати и провизии, а крајот на изградбата на патиштата и пругите не е ниту на повидок

Во првото полугодие од 2022 година околу 1.700 ученици и наставници посетија предавања за финансиска едукација на НБ 

2022-08-03 15:00

Во првото полугодие од 2022 година околу 1.700 ученици и наставници посетија предавања за финансиска едукација на НБ