Поради тоа што предходните транши не беа успешни за Грција, еврозоната одобри усте една нова транша  финансиска помош на Грција.

 

Еврозоната ќе и префрли на Грција 6,7 милијарди евра за програмата за финансиска помош на државата. Европскиот механизам за стабилност соопшти дека е одобрена првата исплата од 5,7 милијарди евра.

 

Таа сума ќе биде исплатена до утре. Останатиот дел од една милијарда ќе и биде исплатен на Грција до 1 мај.