– Енергијата стана многу скапа за крајните потрошувачи и индустријата “, рече тој за ЗДФ. Според неговите зборови, многу индустриски гранки во Германија енергијата е значаен фактор во трошоците. За индустријата, додава, затоа е сè потешко да произведува ефективни производи.

Русвурм бара рационален пристап кон конфликтот.

– Тоа би било наивно да се верува дека приходите од продажба на гас и нафта ја финансираат војната .

Тој истакна дека руската војска е одамна вооружена, а тенковите не мора да одат на пумпата и таму да плаќаат сметки.

Во однос на германските компании кои се особено погодени од санкции против Русија, Русвурм бара индивидуален пристап и владина помош.