Каматата за целиот период би била субвенционирана од страна на универзитетот, а клиентите би имале обврска за редовно сервисирање само на главницата во договорениот период на отплата.

Меѓународниот Балкански универзитет и Халкбанк АД Скопје со цел да помогнат во едуцирање на младите создадоа заеднички производ – Студентски кредит со 0% камата и со промотивна школарина од 1000 евра. Целта на оваа кампања насловена „Инвестирај во знаењето“ е на студентите и нивните семејства да им се понуди уникатна можност да можат да одберат квалитетно и меѓународно образование, а со домашни услови на финансирање. Во оваа кампања, Меѓународен Балкански универзитет ќе ја покрие каматата за студентскиот кредит, а студентот, односно родителите ќе ја плаќаат школарината кон универзитетот на 12 еднакви месечни рати без камата.

“Квалитетното образование е од исклучително значење за општеството во целина поради што создадовме производ кој може да го олесни студирањето на младите. На сите оние на кои ќе им биде одобрен студентскиот кредит, како дел од кампањата, МБУ и Халкбанк овозможуваат и добивање дебитна картичка која дава можност за подигнување готовина од сите банкомати од сите банки во земјата и странство, како и бесплатно електронско банкарство и бесплатна мобилна апликација за истото, а истовремено бесплатно ќе биде и водењето на трансакциската сметка, со што сметаме дека ќе го олесниме школувањето на идните студенти а воедно и идни двигатели на дигитализацијата”, вели Атила Селим, директор на Дирекцијата за алтернативни канали за дистрибуција и платежни картички во Халкбанк.

За новиот кредит заинтересираните можат да аплицираат во било која филијала на банката во земјава.

“Успесите на Халкбанк во делот на работењето со физички лица се должи на тоа што секогаш навремено ги согледува и одговара на потребите на граѓаните со соодветни финансиски решенија.  Со нашиот нов производ, субвенциониран кредит за студирање во соработка со МБУ, родителите или членови на семејството на студентот ќе можат да аплицираат за кредит  за студирање со тоа што школарината би ја отплатиле на 12 еднакви месечни рати со можност за добивање грејс период за отплатата од 3 месеци. Каматата за целиот период би била субвенционирана од страна на универзитетот, а клиентите би имале обврска за редовно сервисирање само на главницата во договорениот период на отплата. Во една едноставна процедура за овој вид кредит нема да се наплаќа надоместок за апликација и одобрување, а за производот не се предвидени ниту трошоци за предвремена отплата согласно регулативата. Процедурата е премногу едноставна, се разликува од било кој останат производ, а резултира со овозможување на иден студент да има квалитетна иднина”, изјави Марко Поповски, директор на Дирекција за маркетинг на население.

DSC_0574

Атила Селим, директор на Дирекцијата за алтернативни канали за дистрибуција и платежни картички во Халкбанк: „Сите оние на кои ќе им биде одобрен студентскиот кредит, како дел од кампањата, МБУ и Халкбанк овозможуваат и добивање дебитна картичка која дава можност за подигнување готовина од сите банкомати од сите банки во земјата и странство без провизија, како и бесплатно електронско банкарство и бесплатна мобилна апликација за истото.“

DSC_0520

Марко Поповски, директор на Дирекција за маркетинг на население во Халкбанк: „Родителите или членови на семејството на студентот ќе можат да аплицираат за кредит за студирање со тоа што школарината би ја отплатиле на 12 еднакви месечни рати со можност за добивање грејс период за отплатата од 3 месеци. Каматата за целиот период би била субвенционирана од страна на универзитетот.“

Меѓународниот Балкански универзитет е најдобриот универзитет во Северна Македонија во областа на наставата и учењето според Шангајската ранг листа на универзитети,  со најнов универзитетски кампус и со најмодерните стандарди на образование, каде наставата се одвива целосно на англиски јазик, беше истакнато на промоцијата на овој кредитен продукт.

“Меѓународниот Балкански универзитет создава висококвалификуван кадар кој е конкурентен на меѓународните пазари на трудот. Доказ за тоа е што МБУ има над 90% на професионално ангажирани дипломци во првите 6 месеци по дипломирање, што е највисок процент во целиот регион. Нивото и квалитетот на образовниот процес што ги нуди овој универзитет се зголемува со програмите и договорите за студентска мобилност, односно можност за размена преку договори што МБУ ги има со над 150 универзитети во 40-тина земји од Европа и светот, преку европската мрежа Еразмус+ и турската програма за студентска мобилност Мевлана. Создавањето интернационален кадар кој, според досегашното искуство, успешно се соочува со предизвиците на глобалните компании, е резултат и на силната и блиска соработка што Универзитетот ја има со компании од земјава и странство каде секојдневно се нуди квалификуваниот кадар произлезен од МБУ, подготвен да се соочи со секој работен предизвик. Горди сме што во нашето портфолио воведуваме ваков производ и пракса на општествено одговорна институција, пред се поради иднината на нашите студенти. Затоа, МБУ ќе ги подмири каматите од студентскиот кредит, а семејствата на идните студенти ќе имаат можност безгрижно да го едуцираат своето дете во меѓународна средина”, вели Висар Рамадани, генерален секретар на МБУ.

МБУ е составен од 7 факултети кои нудат 18 програми за додипломски и 10 програми за постдипломски студии. Универзитетот ја гради својата успешна приказна во нашата земја веќе 13 години и досега од него излегле 9 генерации од додипломски и 5 генерации од мастер студиите.

 

Капитал.мк