На видеото може да видиме како низ историјата од кога се мери Бруто Домашниот Производ на државите низ светот се менувале позициите на лидерите и како тој растел во апсолутни бројки.
Мерењето е изразено во милијарди долари.