На сите нас веќе ни стана јасно како пандемијата многу го смени деловниот свет. И сега, по време кога скоро „се вкоренивме“ од дома, доаѓа време кога постепено ќе се вратиме во канцелариите. Но, тоа ново поглавје пред нас ќе бара и нови вештини од нас.

Истражувањето на „Монструм“ покажа дека 82% од американските компании планираат да вработуваат нови луѓе оваа година. Ова е добра вест за вработените кои ќе добијат нови можности за кариера. Но, за тоа ќе им требаат и некои нови вештини бидејќи, како што вели поговорката: „Она што не донесе овде, нема да не однесе таму“. Еве ги вештините на кои иднината очекува да им обрнеме внимание.

Справување со неизвесноста
Можеби најважната вештина што ќе ни треба е способноста да прифатиме и да се соочиме со несигурност. Промените се случуваат со постојано зголемување на брзината, а тоа значи дека неизвесноста ќе стане вообичаена. Размислете за возење автомобил. Инструкторите за возење ќе ви кажат дека видливоста е главната причина зошто луѓето забавуваат.

Кога возите со голема брзина, имате помалку време да ја процените и анализирате ситуацијата.

Поради ова, тешко може да знаете што следи. Во исто време, невронауката потврди дека ние луѓето најмногу сакаме безбедност.

Но, сега од нас се бара да го надминеме нашиот природен инстинкт на јасност и сигурност, да „направиме пријатели“ со несигурноста, и покрај недостатокот на целосни информации, да донесеме правилни одлуки и да продолжиме со сигурност.

Интерес за широк спектар на теми

Во општата несигурност, во текот на денот ќе мора да се водиме од ненаситна љубопитност.

Колку повеќе знаеме за различни теми, толку подобро ќе можеме да ги поврземе парчињата како целина.

Сакам да кажам: „Победува таа / оној што ја прави првата синтеза“. Отвореноста и желбата за учење се добри, но ќе треба да знаеме што е можно повеќе за цела низа различни области.

Веќе не е доволно да се има општ интерес за тесно поле на експертиза, бидејќи целосен увид може да се добие само ако имаме силен интерес за широк спектар на теми, како и можноста да забележиме обрасци и трендови.

Отвореност кон различни ставови

Во текот на последната деценија, имаше големи поделби на мислењата меѓу луѓето на различни теми. Податоците покажуваат дека се помалку имаме доверба во луѓето кои имаат мислење различно од нашето. Покрај тоа, зголеменото потпирање на вести и информации на социјалните мрежи создава ефект на „ехо-комора“.

Се регистрираме за билтени што одговараат на нашите ставови, а алгоритмите работат толку добро што ретко гледаме информации што не се во согласност со нашите сегашни ставови. Со тоа, ние се лишуваме од можноста да слушнеме различни гледишта, да научиме, да ги прошириме своите ставови и да растеме. (Ако сакате да дознаете повеќе за оваа тема, погледнете го документарецот Социјална дилема.) Но, новите вештини вклучуваат барање на различни мислења и учење од различни искуства.

Иднината ќе бара отвореност, можност за учество во граѓанска дискусија и компромис. Напредокот во кариерата (и животот воопшто) нема да биде возможен ако останете крути во ставовите. Успехот ќе дојде со можност за слушање, активно учество и учење.

Поврзување на претприемачкиот дух и емпатијата

Способноста да се забележат чести промени во потребите на пазарот, длабоко разбирање на потребите на потрошувачите и емпатија со потребите на нивните клиенти, се „гориво“ за иновации. За да можат вработените да видат нови можности во иднина, од нив ќе се бара целосно да ги разберат сите околности на проблемот и предизвиците што ги создаваат.

Од оваа точка, ќе биде потребно да се преземат соодветни ризици и да се додаде нова вредност на пазарот.

Овие вештини може да се применат на микро ниво – да се реши специфичен проблем на работа или да се најде нов пристап кон проект – или да се дизајнираат нови деловни потфати.

Флексибилност

Поради се почестите промени на пазарот, една од вештините без кои бизнисот ќе биде незамислив во иднина е флексибилноста. Од работниците ќе се очекува 1) да бидат во тек со новите информации, 2) добро да ги разберат и 3) да бидат иновативни и креативно да ги решаваат проблемите. Флексибилноста и изнаоѓањето нови решенија засновани на увид ќе бидат јадрото на успехот.

Оптимизам и имагинација

Напредокот е неразделно поврзан со вербата во иднината и фокусот кон можностите. Причината за деморализација на експертите поради откривање на некоја грешка често лежи во недостаток на имагинација. Способноста да се замислат и предвидат идни настани ќе бидат клучни за одржување на мотивацијата, инспирацијата и амбицијата да започнат нови проекти.

Воспоставување блиски односи со луѓе

Успехот отсекогаш бил врзан за нашата деловна мрежа, но во иднина, постигнувањето на нашите цели ќе зависи уште повеќе од силата на меѓучовечките односи. Нашите можности, образование и социјална поддршка во голема мера ќе зависат од нашиот социјален капитал – примарни, средни и терцијарни односи. Од вработените ќе се бара да можат брзо да воспостават блиски односи со луѓе – и во личен контакт и од далечина. Бидејќи иднината ќе се карактеризира со брзина и неизвесност, нема да имаме луксуз полека да градиме добри меѓучовечки односи за време на бројни заеднички вечери или коктел дискусии. Најверојатно ќе имаме многу помалку време да градиме меѓучовечки односи, и честопати тоа ќе биде само виртуелен контакт. Успехот во голема мера ќе зависи од развојот на вештината за воспоставување доверба, пријателство и чувство на поврзаност со луѓето.

Способност за реализација на идеи

„Иднината нема да им припаѓа на циниците што седат настрана“, вели позната изрека. Една од најбараните вештини за иднината ќе биде способноста да се реализираат идеи, што значи подготвеност за преземање одговорност во проект и волја да се инвестира многу време и енергија во него. Ова може да се опише како „трчање кон огнот“. Ние ги цениме оние кои ‘скокаат во рингот’, се обврзуваат и се во можност да го спроведат она што го зацртаа. Покрај тоа, таквата работа ги инспирира другите да дадат повеќе (што е потврдено со научни истражувања). Затоа, ангажирајте се и завршете ги проектите, бидејќи тоа е друга вештина без која иднината ќе биде незамислива.

Заклучок

Утрешниот успех ќе бара, покрај вчерашните компетенции кои се почетна точка, и некои нови вештини што ќе треба постојано да ги развиваме. И тоа е добро затоа што така ја одржуваме свежината и будноста. Овие вештини ќе направат разлика помеѓу одличноста и просечноста во иднина. Иднината на работата е пред нас и треба да се подготвиме за тоа.