Со цел избегнување на ризиците од вирусот Covid-19 и согласно одредбите од член 53-в од Законот за данокот на додадена вредност, Комерцијална банка АД Скопје ги известува своите деловни партнери дека e согласна за прием на фактури пратени по електронски пат до 31.12.2021 година.

Фактурите пратени по електронски пат треба да се доставуваат исклучиво на е-mail адресата [email protected], емаил адреса којашто повторно е во функција.

Секоја фактура која ќе се достави на друга емаил адреса, а не на адресата [email protected], ќе се смета дека не е примена во Банката.