Почитувани читатели на БанкоМетар.мк, од денес отпочнуваме серијал во кој ќе ги споредуваме сите кредитни понуди на банките меѓу себе. Па доколку имате дилема во која банка треба да аплицирате за Вашиот нареден потрошувачки, станбен или хипотекарен кредит, покрај нашите споредби на следните линкови :  Потрошувачки . Станбени, Хипотекарни и т.н. отсега ќе почнеме и директно да споредуваме кредити за Ваш полесен, помудар и поекономичен избор.

Потрошувачки кредит на Халк Банк и НЛБ Банк : Бројките се следните:

Халк Банка (Потрошувачки со полиса )            НЛБ Банка ( Виолетов кредит)

Износ:                                          1.500.000 денари                                                  1.500.000 денари

Рок на отплата:                             120 месеци                                                           120 месеци

Камата :                5% фиксна за првите три години                         5,5% фиксна за првите 35 месеци

Провизија за обработка на кредитот:      0%                                                                 2,0%

Трошок за апликација:                    500 денари                                                           600 денари

Провизија за предвремена ликвидација:  0%                                                               0%

СВТ :                                                  5,38%                                                                   6,16%

 

Од погоредадените цифри можеме да заклучиме дека поповолна опција е потрошувачки кредит на Халк Банк.

 

Наум Димитровски