Во периодот до 31.12.2018 година станбениот кредит на Охридска Банка СГ (3+2) е без трошоци за апликација, без административен трошок и без нотарски трошоци за време на промоцијата.

Овој кредит е со интересни и не толку високи каматни стапки со растечки годишен тренд, солидно време на отплата но не толку поволен сооднос меѓу кредитот и колатералот.

За повеќе информации за станбените кредити во Македонија , споредете сами на следниот линк : Станбени кредити во евра