Минимално мнозинство од граѓаните на седум земји-членки на ЕУ кои во своите држави не користат евро, сметаат дека промената во таа валута ќе има позитивно влијание врз нивната земја. Меѓу нив, граѓаните на Романија даваат најголема поддршка за влез во еврозоната.

Истражување на Евробарометар покажува дека вкупно три четвртини од Романците и повеќе од половина од граѓаните во Унгарија (69 проценти), Хрватска (61 процент), Полска (56 проценти) и Бугарија (54 проценти) имаат позитивен став кон воведувањето на еврото, додека поддршката е најниска во Чешка (33 проценти) и Шведска (43 проценти).

Од вкупниот број испитаници во сите седум земји, 57 проценти се изјасниле дека го поддржуваат преминот во еврото, додека 40 проценти се против.

Во сите земји, освен Чешка, поддршката за еврото е зголемена во споредба со 2020 година. Најголем раст е забележан во Романија (за 12 отсто) и Шведска (за 8 отсто).

Според 60 проценти од учесниците во истражувањето, преминувањето кон еврото имало позитивни последици во земјите кои веќе се приклучија на еврозоната. Во истражувањето учествувале повеќе од 7.000 граѓани од Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Полска, Романија и Шведска. Помалку (52 проценти) веруваат дека тоа ќе има позитивно влијание врз нивната земја.

Според анкетата спроведена во мај, 63 проценти од Романците, 60 проценти од Унгарците и 56 проценти од Хрватите веруваат дека промената ќе има позитивно влијание врз нивната земја. Ова, сепак, не е мислење на повеќето испитаници во Полска и Шведска.

Мнозинството Романци (70 проценти) и Хрвати (57 проценти) исто така веруваат во позитивен ефект на лично ниво, додека 46 проценти од Бугарите мислат така.

Сепак, процентот на испитаници кои оценуваат дека нивната земја е подготвена да премине на еврото е се уште мал во сите земји.

Најголем процент од оние кои сметаат дека нивната земја е подготвена за воведување на еврото е во Хрватска (34 проценти), а само 18 проценти од Полјаците мислат така.

Хрватите главно веруваат дека нивната земја ќе влезе во еврозоната во следните пет години. Така мислат 78 проценти од Хрватите и 64 проценти од Бугарите, а само осум проценти од Швеѓаните.

Испитаниците гледаат на можните негативни последици од воведувањето на еврото како пораст на цените, губење на контролата над националната економија или делумно губење на идентитетот.

Повеќето испитаници во сите земји, освен Унгарија, очекуваат зголемувања на цените во нивните земји по преминот во еврото. Тој процент е највисок во Чешка (77 проценти), Хрватска (71 процент), Бугарија (69 проценти) и Полска (66 проценти).

Огромното мнозинство од испитаниците сметаат дека ќе можат да се приспособат на преминот кон новата валута, но некои сепак сметаат дека воведувањето на еврото ќе значи губење на контролата врз националната економска политика. Повеќето од оние што мислат така се наоѓаат во Шведска (67 проценти), а најмалку во Унгарија (24 проценти).

Поголемиот дел од испитаниците во Чешка (71 процент), Шведска (62 проценти) и Хрватска (54 проценти) сметаат дека преминот во еврото ќе значи дека нивната земја ќе изгуби дел од својот идентитет. Вкупно, во сите седум земји, помалку од половина од испитаниците (43 проценти) мислат така.

Една четвртина од испитаниците во сите седум земји сакаат да се префрлат на еврото што е можно поскоро, а 36 отсо се со став дека еврото треба да се воведе што е можно подоцна или никогаш.