Во организација на СОС БАЛКАНМЕДИА Охрид ,реномираната опшестевено одговорна компанија СН Осигурителен Брокер – Битола, а за потребите на Општина Охрид ,донираа 1000 литри нафта ,која ќе послужи на Општина Охрид за греење на институциите.

Реномираната опшестевено одговорна компанија СН Осигурителен Брокер – Битола ,во услови на борбата со ковид 19 , до сега има остварено безброј донации  на здравствените институции во РСМ , кој донорани артикли беа дефицитарни по здравствените иснтитуции во борбата со ковид 19.

Градоначалникот на Охрид Константин Георгиески изразува посебна благодарност до СН Осигурителен Брокер – Битола како опшестевено одговорна компанија за донацијата на Општина Охрид, но и за сите нивни донаторски активности во изминатиот период кој беа донирани на здравствените институции во Охрид ,како и донациите кој ги дадоа на полето на развојот на спортот во изминатиот период.