Првата година од работењето на Националната платформа за женско претприемништво, беше заокружена со активности околу организирање на Локални Хабови во осумте плански региони. На овој начин Националната платформа за женско претприемништво (НПЖП)  влезе во следната фаза, кога активностите од Национално ги проширува на локално ниво, за да овозможи понепосредно информирање и достапност на Платформата до жените претприемачки.

Тимот од НПЖП кој ги посети сите региони и потпишуваше Декларација за унапредување на женското претприемништво на локално ниво, создаде тим на локални координаторки кои функционално ќе ги спроведуваат активностите за остварување на целите на Националната платформа за женско претрпиемништво .

Локалните координаторки според упатсвата на проектот оваа и следната година ќе треба да го прошират своето дејствување, преку организирање на разни активности.

Повеќе за локалните координаторки на осумте плански региони на следниов линк