Корелација на цената помеѓу Биткоин и Алткоините

2018-07-10 10:27

  (Време за читање 5 минути)   Уште еден ден и уште една статија за криптовалутите . Се надевам дека статиите кои што ги пишувам за криптовалутите се корисни и информативни. Ве молам, ако имате какви било прашања или предлози во врска со криптовалутите, слободно може да ме...

Bitcoin and Altcoin price correlation

2018-07-10 10:15

  (Reading time 5 minutes)   Another day and another post about the cryptocurrencies. I believe that you are finding my posts to be helpful and informative. Please if you have any questions or suggestions I would be happy to hear from you. In...

Паѓање на цената на Биткоин

2018-06-18 10:44

  (Време за читање 5 минути) Пред околу една недела, еден драг мој пријател, кој исто така е крипто ентузијаст, но тој повеќе сака да купува и продава криптовалути или просто да тргува со нив, ми испрати порака: Што се случува со нашите монети?...

Bitcoin price dropping

2018-06-18 10:40

  (Reading time 5 minutes) About a week ago a dear friend of mine who is also a Crypto enthusiast but he likes to buy and sell most of the time, send me a message: What is happening with our coins? They are all...

Банки и криптовалути

2018-06-11 12:53

  (Време за читање 4 минути) Во  претходната статија пишував за банките и блокчејнот и како тие размислуваат да ја прифатат оваа нова технологија. Но, доколку назад пред само две години, ќе видите како сите банки беа против се што е поврзано со Биткоин и блокчеин. Смешно е како ние како луѓе за нешто...

Banks and Cryptocurrencies

2018-06-11 12:51

  (Reading time 4 minutes) In my previous post  I’ve wrote about the Banks and Blockhain and how they are considering to embrace this new technology. But if you look in the near past just two years ago, you will see how all the...

Банки и блокчеин технологија

2018-05-28 11:00

  (Време за читање 6 минути) Кога почнав да пишувам за Биткоин и за криптовалутите, немав некое големо  знаење за криптовиот свет. После мојата соработка со bankometar.mk почнав да учам повеќе и дознав некои неверојатни работи за тоа како целиот овој свет функционира. Мојата прва статија беше за историјата на Биткоинот и...

Banks and Blockchain

2018-05-28 10:54

  (Reading time 6 minutes) When I started to write about Bitcoin and the Cryptocurrencies, I had some but little knowledge about the crypto world. After my cooperation with bankometar.mk I have started to read more and I have found out some incredible things...

Криптовалутите и нивната иднина (Дел 2)

2018-05-14 10:34

  (Време за читање 6 минути) Да продолжиме таму каде што застанавме. Во првиот дел  прочитaвте некои историски факти за раѓањето на парите и раѓањето на криптовалутите. Потоа ги разгледавме двата најголеми кандидати во криптовиот свет Биткоин и Етериум – нивните заеднички карактеристики и разлики. Во вториот дел од статијата истражувачите се насочија кон предностите и недостатоците...

The future of Cryptocurrencies (Part 2)

2018-05-14 10:31

  (Reading time 6 minutes) Let’s continue where we’ve stopped. In the first part you have read some historical facts about the birth of the money, and the birth of the cryptocurrencies. Then we’ve looked at the 2 biggest contenders in the crypto world...