Биткоин рударство (Дел 1)

2018-04-07 13:53

(Време за читање 6 минути) Една од најчестите работи што ги слушате за криптовалутите е копање на криптовалути или рударство. Особено копањето на биткоини. Значи, што е копањето и како тоа работи? Дали можете да профитирате, или е само мит? Продолжете да читате, ќе се обидам да Ви објаснам на наједноставен начин што...

Bitcoin mining (Part 1)

2018-04-07 13:29

(Reading time 6 minutes) One of the most common thing that you hear about the cryptocurrencies is mining. Especially Bitcoin mining. It has been all over the internet. So what is mining and how it works? Can you profit out of it, or it...

Менувачници за криптовалути (Дел 3)

2018-04-03 08:08

  (Време за читање 7 минути)   Тргувањето со Криптовалутите станува се повеќе и повеќе популарно овие денови. Полека, но стабилно биткоинот и алткоининте добиваат се повеќе и повеќе внимание низ целиот свет. Некои луѓе дури ги обезбедуваат своите криптовалути како нивни пензиски фондови,  додека некои прават шпекулации со краткорочно тргување (купување на ниско...

Cryptocurrency Exchanges (Part 3)

2018-04-03 08:06

  (Reading time 7 minutes)   Trading with cryptocurrencies is becoming more and more popular these days. Slowly but steady Bitcoin and the altcoins are getting more and more attention around the world. Some people are even securing cryptocurrencies as their retirement funds, while...

Менувачници за Криптовалути (Втор дел)

2018-03-29 09:40

(Време за читање 6 минути)   Во последната  објава, повеќе се фокусирав на децентрализираните менувачници.  Во оваа објава ќе се фокусирам на централизираните менувачници. Централизираните менувачници се попопуларни од  децентрализираните, бидејќи тие се полесни за користење.  Голем дел од инвеститорите концептот на централизирани менувачници, го сметаат како...

Cryptocurrency Exchanges (Part 2)

2018-03-29 09:37

(Reading time 6 minutes)   In the last post I’ve the focus more on the decentralized exchanges. In this post I will focus on the centralized exchanges. The centralized exchanges are more popular than the decentralized, because they are easier to use. Many of...

Менувачници за Крипто валути (Прв дел)

2018-03-27 10:51

  (Време за читање 8 минути)   Тргувањето со Криптовалутите може да биде профитабилно и непрофитабилно.  Доколку сте нов во сето тоа и не знаете како да тргувате,  а некои луѓе ви велат дека е многу лесно и можете да направите многу пари само со купување и продавање...

Cryptocurrency exchanges (Part 1)

2018-03-27 10:48

  (Reading time 8 minutes) Trading with Cryptocurencies can be profitable, and non-profitable if you are new, you don’t know how to trade, but somebody told you that it is very easy and you can make a lot of money just by buying and...

Најбезбедни паричници за криптовалути

2018-03-22 14:17

(Време за читање 6 минути) Блокчејн технологијата е апсолутно заразна и привлекува повеќе и повеќе инвеститори секој ден.  Ако сте еден од тие инвеститори, класично прашање со кое ќе се соочите е пронаоѓање на вистинскиот паричник. Во мојата последна статија зборував за типовите на дигитални паричници. Денес би сакал да кажам неколку зборови за...

Safest Cryptocurrency wallets

2018-03-22 14:15

(Reading time 6 minutes) The blockchain technology is absolutely contagious and it attracts more and more investors every day. If you are one of those investors a classic issue that you will face is discovering the right wallet. In my last post I’ve talked...