The future of Cryptocurrencies (Part 2)

2018-05-14 10:31

  (Reading time 6 minutes) Let’s continue where we’ve stopped. In the first part you have read some historical facts about the birth of the money, and the birth of the cryptocurrencies. Then we’ve looked at the 2 biggest contenders in the crypto world...

Криптовалутите и нивната иднина (Дел 1)

2018-05-08 10:07

  (Време за читање 6 минути) Во претходните статии во врска со Биткоинот и криптовалутите повеќе се фокусирав на основите за Биткоин, Биткоин рударството, менувачниците, крипто паричниците …. Оваа статија е малку поразлична, од другите. Неодамна наидов на добар извештај и анализа од страна на Универзитетот “Риерсон” во врска со иднината на криптовалутите . Тие...

The future of Cryptocurrencyes (Part 1)

2018-05-08 10:05

  (Reading time 6 minutes) In the recent posts regarding Bitcoin and cryptocurrencies I focused more on the basics about Bitcoin, Bitcoin mining, Crypto Exchanges, crypto wallets…. This post is a little bit different, then the others. Recently I came across a great report...

Како да избегнете биткоин и други алткоин измами

2018-04-24 10:04

  (Време за читање 7 минути)  Ако редовно ги читате моите статии за крипто валутите, ќе забележите дека во скоро сите статии ви предлагам да останете безбедни,  како да се заштитите од измамите, како да направите некои истражувања пред да започнете да инвестирате и тн....

How to avoid Bitcoin and other altcoins Frauds

2018-04-24 10:02

  (Reading time 7 minutes) If you are following regularly my posts about the crypto currencies you will notice that in almost all of them I am suggesting you how to stay safe, how to protect yourself from scams, how to make some research...

Инвестирање во криптовалутите (Дел 2)

2018-04-19 08:54

  (Време за читање 5 минути) Во претходната статија ви објаснив за основните чекори што мора да ги земете во предвид ако сакате да инвестирате во некои од монетите. И фактот дека над 30% од луѓето се од редот на 18 – 34 годишна возраст кои би сакале да...

Investing in Cryptocurrencies (Part 2)

2018-04-19 08:51

  (Reading time 5 minutes) In the previous post I explained you about the basics steps that you must take into consideration if you would like to invest in some of the coins. And the fact that over 30% of the people from the...

Инвестирање во криптовалути (Дел 1)

2018-04-16 11:53

  (Време за читање 7 минути) Во последните 2 години голем број на луѓе започнаа да инвестираат во криптовалутите, со надеж дека ќе се збогатат и конечно ќе ги остварат своите соништа. Видоа излез во криптовалутите, каде што можете со релативно мала инвестиција да направите огромен профит...

Investing in Cryptocurrenices (Part 1)

2018-04-16 11:46

  (Reading time 7 minutes) In the last 2 years a lot of people started investing in the cryptocurrencies, with a hope to get rich and to finally make their dreams come true. They saw a way out with the crypto currencies. Where you...

Биткоин рударство (Дел 2)

2018-04-11 11:13

(Време за читање 6 минути) Во претходната статија ги опфатив основните работи во врска со Биткоин рударството (копањето) што претставува и начинот на кој можете да копате. Првиот начин беше да започнете да копате сами, да ја купите целата потребна опрема и да започнете со копање од вашиот дом. Доколку ...